Kopuzlar Vakfı

kopuzlar-vakfi

kopuzlar-vakfi

"Her şeyin en mühim noktası, başlangıcıdır" ilkesinden yola çıkarak, her devirde halkımızın ve devletimizin öncelikleri arasında bulunan sosyal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerini organize edebilmek adına, Kopuz Ailesinin bireylerinin destekleriyle, 1993 yılının haziran ayında "KOPUZLAR VAKFI" kurulmuştur. Kopuzların Türkiye’ nin en geniş nüfuslu ailelerinden biri olmanın avantajı ile toplumsal duyarlılık çerçevesinde sosyal bir kuvvet haline getirerek kurdukları "KOPUZLAR VAKFI" ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesi ve kalkınmasına katkıda bulunabilmek amacını güderken; bu genel amaç çerçevesinde uğraşı alanları kuruluş senedinde de yer aldığı gibi;

  • Başarılı, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek,
  • Okul, öğrenci yurdu, kütüphane, sağlık tesisleri,kültür merkezleri çocuk bakım yuvaları, yaşlılar evi vs. açmak, işletmek ve mevcutlara destek olmak,
  • Sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetler ve çevre korunması amacıyla tesisler açmak, işletmek ve mevcutlara destek vermek,
  • Afetzede ve muhtaç insanlara maddi ve manevi yardımda bulunmak,
  • Milli örf ve geleneklerin yaşatılmasını sağlayan çalışmalar yapmaktır.

Kopuzlar Vakfı; Kopuz Ailesinden iş dünyasında yatırımları olan sanayici ve işadamlarının; sanayi ve ekonomi alanında eriştiği gücünü, sosyal ve kültürel alanlarda da fayda ya dönüştürmek ve bu faydayı köprü vazifesi görerek milletimize ulaştırmak hedefindedir.