İnsan Kaynakları Politikamız

  • Kopuz Grup olarak; insan kaynakları sistem ve uygulamalarında çağdaş normların uygulandığı, çalışanların gerçekten mutlu olduğu ve çalışmak için öncelikle tercih ettiği gruplardan biri konumuna gelmek,
  • Bünyemizde bulunan şirketlerimizin faaliyetlerini verimli ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınmasıyla alakalı sistemi oluşturmak ve uygulamak,
  • Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturarak gerçekleştirmek,
  • Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü değişme ve gelişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilerek, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken beceri, bilgi, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek.

Açık Pozisyonlar

İş Başvuru Formu